User Tools

Site Tools


31-ph-ng-6-qu-n-5-la-gi

Phường 6 là một phường thuộc quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phường 6 có diện tích 0,24 km², dân số năm 1999 là 12.748 người,[1] mật độ dân số đạt 53.117 người/km². Bao gồm các tuyến đường: Trần Hưng Đạo - Võ Văn Kiệt - An Bình - Nguyễn Văn Đừng - Nguyễn Thời Trung - Nguyễn Tri Phương - Ngô Quyền - Nghĩa Thục - Bạch Vân.

31-ph-ng-6-qu-n-5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)