User Tools

Site Tools


31-ph-ng-5-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi

Phường 5 là một phường thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Phường 5 có diện tích 10,09 km², dân số năm 1999 là 16274 người,[1] mật độ dân số đạt 16,1 người/km².

Phường 5 gồm 6 Khóm:

1. Khóm 1.

2. Khóm 2.

3. Khóm 3.

4. Khóm 4.

5. Khóm 7.

6. Khóm 8.

31-ph-ng-5-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)