User Tools

Site Tools


31-ph-ng-2-m-tho-la-gi

Phường 2 là một phường thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Phường 2 cùng với phường 8, là hai phường phát tiển kinh tế đường thủy nhất thành phố với những cảng sông tập trung dọc theo sông Mỹ Tho.

Phường 2 có diện tích 0,71 km², dân số là 16.501 người, mật độ dân số đạt 20.793 người/km²[1].

Tuyến đường chính của phường 2 là đường Đinh Bộ Lĩnh, bắt đầu từ Cầu Quay nối với phường 1 và kết thúc ở ngã ba đường Thái Sanh Hạnh nối với phường 8, tiếp tục chạy thẳng để nhập với Quốc lộ 50 và dẫn đến Chợ Gạo, Gò Công, biển Tân Thành và Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

31-ph-ng-2-m-tho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)