User Tools

Site Tools


31-ph-ng-2-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi

Phường 2 là một phường thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Phường 2 có diện tích 8,19 km², dân số năm 1999 là 12184 người,[1] mật độ dân số đạt 1.489 người/km².

Phường 2 gồm 6 Khóm:

1. Khóm 1.

2. Khóm 2.

3. Khóm 3.

4. Khóm 4.

5. Khóm 5.

6. Khóm 6.

31-ph-ng-2-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)