User Tools

Site Tools


31-ph-ng-1-ng-h-la-gi

Phường 1, Đông Hà là một phường thuộc Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Kinh tế: Phường 1 là nơi tập trung các khu nhà đân cư đông đúc và là trung tâm kinh tế của thành phố Đông Hà. Phường 1 có diện tích 2.61 km², dân số năm 1999 là 19043 người,[1] mật độ dân số đạt 7296 người/km².

Phường 1 có 9 khu phố.

31-ph-ng-1-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)