User Tools

Site Tools


31-ph-ng-1-g-v-p-la-gi

Phường 1, Gò Vấp là một phường thuộc Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 1 có diện tích 59 ha, dân số năm 1999 là 17539 người,[1] mật độ dân số đạt 297.27 người/km². Phường có nhà thờ chính của Giáo xứ Bác Ái đóng trên địa bàn tại số 114 đường Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1 của quận Gò Vấp.

31-ph-ng-1-g-v-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)