User Tools

Site Tools


31-ph-nam-la-gi

Phú Nam là một xã thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Yên Phong, xã Thái Học (Bảo Lâm, Cao Bằng).
  • Đông giáp xã Yên Thổ (Bảo Lâm, Cao Bằng).
  • Nam giáp xã Đường Âm, xã Yên Cường.
  • Tây giáp xã Yên Cường, thị trấn Yên Phú.

Xã Phú Nam có diện tích 47,26 km², dân số năm 1999 là 1985 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km².

Xã Phú Nam được chia thành các thôn bản: Bản Tính, Tắn Khâu I, Khuổi Tần, Tắn Khâu II.

31-ph-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)