User Tools

Site Tools


31-ph-n-m-la-gi

Phấn Mễ là một xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Phấn Mễ từ năm Minh Mạng thứ 16 (1836) là một xã của Tổng Động Đạt thuộc Huyện Phú Lương. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Phấn Mễ là một trong 12 xã của huyện Phú Lương. Hiện nay, Phấn Mễ được chia thành 26 xóm là Tràng Học, Giá 1, Giá 2, Mấu 1, Mấu 2, Làng Trò, Tân Hòa, Làng Mai, Mỹ Khánh, Bò 1, Bò 2, Bún 1, Bún 2, Giang 1, Giang 2, Phú Sơn, Làng Hin, Bầu 1, Bầu 2, Cọ 1, Cọ 2, Phú Yên, Lân 1, Lân 2, Hoa 1, Hoa 2.[2]

Xã có diện tích 24,72 km², dân số năm 1999 là 10330 người,[1] mật độ dân số đạt 418 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phấn Mễ có diện tích 25,31 km², dâm số là 10448 người, mật độ dân cư đạt 413 người/km². Đây là xã đông dân thứ hai trong huyện, sau xã Sơn Cẩm.

Ngày 13 tháng 12 năm 2013, 3,8808 km² và 1.744 nhân khẩu của xã Phấn Mễ được chuyển cho thị trấn Đu quản lý. Phấn Mễ còn lại 21,4292 km² và 9.072 nhân khẩu.

Xã nằm ở phía tây nam của huyện và giáp với xã Động Đạt ở phía bắc và tây bắc, giáp với hai xã Yên Lạc và Tức Tranh ở phía đông bắc, giáp với xã Vô Tranh ở phía đông, giáp với thị trấn Giang Tiên ở phía đông nam và với hai xã Tân Linh và Phục Linh của huyện Đại Từ ở phía tây và tây nam.

Tuyến quốc lộ 3 chạy qua phần phía đông của xã còn dòng sông Đu chảy qua khu vực trung tâm của xã theo chiều bắc-nam, một dòng suối chảy từ hai xã Phục Linh và Tân Linh đổ vào sông Đu tại cực nam của Phấn Mễ. Trên địa bàn xã có mỏ than Phấn Mễ. Ngoài ra, trên địa bàn xã Phấn Mễ còn có khoáng sản đất cao lanh.[2]

Mỏ than Phấn Mễ được người Pháp thăm dò năm 1908 và bắt đầu đầu khai thác từ năm 1910 với có trữ lượng than mỡ 1,400,000 tấn,[3] có rất nhiều chất bốc và có giá trị cao. Hiện nay, mỏ than Phấn Mễ trở thành nguồn cung cấp than phục vụ việc luyện gang thép cho Nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Hiện nay, mỏ đang áp dụng cả công nghệ khai thác lộ thiên và hầm lò. [4]

31-ph-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)