User Tools

Site Tools


31-ph-minh-x-la-gi

Phổ Minh là một xã thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Phổ Minh có diện tích 9.07 km², dân số năm 1999 là 4778 người,[1] mật độ dân số đạt 527 người/km².

Xã Phổ Minh có diện tích 9.02 km², dân số năm 1999 là 5204 người, mật độ dân số đạt 577 người/km².

31-ph-minh-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)