User Tools

Site Tools


31-ph-minh-ph-xuy-n-la-gi

Phú Minh là một thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Phú Minh có diện tích 1.06 km², dân số năm 1999 là 4739 người,[1] mật độ dân số đạt 4471 người/km².

Thị trấn Phú Minh được thành lập năm 1988 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Văn Nhân.

31-ph-minh-ph-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)