User Tools

Site Tools


31-ph-m-tr-n-x-la-gi

Phạm Trấn là một xã thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Phạm Trấn có diện tích 5,63 km², dân số năm 1999 là 5106 người,[1] mật độ dân số đạt 907 người/km².

Xã có 7 đơn vị cấp thôn bao gồm:

Đội 1: Cầu Lâm( Đò Đáy )

Đội 2:Quang Bị( Bượi Quang )

Đội 3:Côi Thượng( Gôi )

Đội 4:Côi Hạ( Bượi Răm )

Đội 5,6,7:Nam Cầu( Bượi Cầu )

Xã giáp với xã: Cổ Bì (Bình Giang), Phạm Kha (Thanh Miện), Nhật Tân (Gia Lộc), Đồng Quang (Gia Lộc), Đoàn Thượng (Gia Lộc), Lê Lợi (Gia Lộc).

Văn Hóa nổi bật:

Xã có đền thờ "Danh quốc trạng nguyên Phạm Trấn" ông là người đã từng đỗ trạng nguyên

Xã có nhà thờ Thiên Chúa Giáo gọi là Giáo Xứ Kẻ Bượi ở thôn Côi Hạ

31-ph-m-tr-n-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)