User Tools

Site Tools


31-ph-m-ph-t-n-c-mau-la-gi

Phú Mỹ là một xã nông thôn thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 41,15 km², dân số năm 2004 là 9.231 người,[1] mật độ dân số đạt 224 người/km².

Xã Phú Mỹ A thuộc huyện Phú Tân đến ngày 17 tháng 05 năm 1984[3].
 • Quyết định 275-CP[4] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, chia xã Phú Mỹ A, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải thành ba xã lấy tên là xã Phú Mỹ A, xã Phú Thành và xã Phú Thuận.
Xã Phú Mỹ thuộc huyện Cái Nước từ ngày 17 tháng 05 năm 1984[3] đến ngày 17 tháng 11 năm 2003[5].
 • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Phú Mỹ thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
 • Quyết định 33B-HĐBT[6] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, sáp nhập xã Phú Mỹ và xã Phú Thuận thành một xã lấy tên là xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
 • Nghị quyết [7] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước thuộc tỉnh Cà Mau.
Xã Phú Mỹ thuộc huyện Phú Tân từ ngày 17 tháng 11 năm 2003[5].
 • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[5] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, sáp nhập xã Phú Mỹ của huyện Cái Nước vào huyện Phú Tân.
 • Nghị định 192/2004/NĐ-CP[8] ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ, thành lập xã Phú Thuận thuộc huyện Phú Tân trên cơ sở 3.925 ha diện tích tự nhiên và 11.359 nhân khẩu của xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
 1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
 2. ^ 192/2004/NĐ-CP
 3. ^ a ă â Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 4. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 5. ^ a ă â Nghị định 138/2003/NĐ-CP về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
 6. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 7. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
 8. ^ Nghị định 192/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
31-ph-m-ph-t-n-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)