User Tools

Site Tools


31-ph-m-ph-t-n-an-giang-la-gi

Phú Mỹ (trước đây là làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc) [3] là một thị trấn thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thị trấn Phú Mỹ có diện tích 7.01 km², dân số năm 1999 là 21.931 người,[1] mật độ dân số đạt 3.129 người/km².

Phú mỹ còn là nơi thành lập đạo phật giáo Hòa Hảo.

Ngày 26/01/2016 thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã được Hội đồng thẩm định nhất trí cao, đề nghị được lên đô thị loại IV.[4]

31-ph-m-ph-t-n-an-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)