User Tools

Site Tools


31-ph-long-h-m-thu-n-b-c-la-gi

Phú Long là một thị trấn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Thị trấn được thành lập năm 2003 trên cơ sở xã Hàm Nhơn cũ.

Thị trấn Phú Long có diện tích 22,51 km², dân số năm 2003 là 14042 người. Năm 2015 dân số thị trấn đạt 16238 người,[1] mật độ dân số đạt 721 người/km².

31-ph-long-h-m-thu-n-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)