User Tools

Site Tools


31-ph-l-ng-ph-vang-la-gi

Phú Lương là một xã thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Xã có diện tích 17,82 km², dân số năm 1999 là 5.751 người,[1] mật độ dân số đạt 323 người/km². Nơi đây chủ yếu canh tác nông nghiệp, cụ thể là lúa nước.

31-ph-l-ng-ph-vang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)