User Tools

Site Tools


31-ph-l-ng-l-ng-t-i-la-gi

Phú Lương là một xã thuộc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Phú Lương có diện tích 5,24 km², dân số năm 1999 là 4000 người,[1] mật độ dân số đạt 763 người/km².

Xã Phú Lương bao gồm 5 làng: Thọ Ninh, Phú Lâu, Lường Xá, Lạng Dương, Bích Khê.

31-ph-l-ng-l-ng-t-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)