User Tools

Site Tools


31-ph-l-i-giang-th-nh-la-gi

An Biên

Thứ Ba (thị trấn huyện lỵ) • Đông Thái • Đông Yên • Hưng Yên • Nam Thái A • Nam Thái • Nam Yên • Tây Yên A • Tây Yên

An Minh

Thứ Mười Một (thị trấn huyện lỵ) • Đông Hòa • Đông Hưng • Đông Hưng A • Đông Hưng B • Đông Thạnh • Tân Thạnh • Thuận Hòa • Vân Khánh Đông • Vân Khánh Tây • Vân Khánh

Châu Thành

Minh Lương (thị trấn huyện lỵ) • Bình An • Giục Tượng • Minh Hòa • Mong Thọ • Mong Thọ A • Mong Thọ B • Thạnh Lộc • Vĩnh Hòa Hiệp • Vĩnh Hòa Phú

Giang Thành

Tân Khánh Hòa (huyện lỵ) • Phú Mỹ • Phú Lợi • Vĩnh Điều • Vĩnh Phú

Giồng Riềng

Giồng Riềng (thị trấn huyện lỵ) • Bàn Tân Định • Hòa An • Hòa Hưng • Hòa Lợi • Hòa Thuận • Long Thạnh • Ngọc Chúc • Ngọc Hòa • Ngọc Thành • Ngọc Thuận • Thạnh Bình • Thạnh Hòa • Thạnh Hưng • Thạnh Lộc • Thạnh Phước • Vĩnh Phú • Vĩnh Thạnh

Gò Quao

Gò Quao (thị trấn huyện lỵ) • Định An • Định Hòa • Thới Quản • Thủy Liễu • Vĩnh Hòa Hưng Bắc • Vĩnh Hòa Hưng Nam • Vĩnh Phước A • Vĩnh Phước B • Vĩnh Tuy • Vĩnh Thắng

Hòn Đất

Hòn Đất (thị trấn huyện lỵ) • Sóc Sơn (thị trấn) • Bình Giang • Bình Sơn • Lình Huỳnh • Mỹ Hiệp Sơn • Mỹ Lâm • Mỹ Phước • Mỹ Thái • Mỹ Thuận • Nam Thái Sơn • Sơn Bình • Sơn Kiên • Thổ Sơn

Kiên Hải

Hòn Tre (huyện lỵ) • An Sơn • Lại Sơn • Nam Du

Kiên Lương

Kiên Lương (thị trấn huyện lỵ) • Bình An • Bình Trị • Dương Hòa • Hòa Điền • Hòn Nghệ • Kiên Bình • Sơn Hải

Phú Quốc

Dương Đông (thị trấn huyện lỵ) • An Thới (thị trấn) • Bãi Thơm • Cửa Cạn • Cửa Dương • Dương Tơ • Gành Dầu • Hàm Ninh • Hòn Thơm

Tân Hiệp

Tân Hiệp (thị trấn huyện lỵ) • Tân An • Tân Hiệp A • Tân Hiệp B • Tân Hòa • Tân Hội • Tân Thành • Thạnh Đông • Thạnh Đông A • Thạnh Đông B • Thạnh Trị

Thổ Châu

Không phân chia thành các đơn vị hành chính cấp xã

U Minh Thượng

Thạnh Yên (huyện lỵ) • An Minh Bắc • Hòa Chánh • Minh Thuận • Thạnh Yên A • Vĩnh Hòa

Vĩnh Thuận

Vĩnh Thuận (thị trấn huyện lỵ) • Bình Minh • Phong Đông • Tân Thuận • Vĩnh Bình Bắc • Vĩnh Bình Nam • Vĩnh Phong • Vĩnh Thuận

31-ph-l-i-giang-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)