User Tools

Site Tools


31-ph-h-u-nh-n-tr-ch-la-gi

Phú Hữu là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Địa giới hành chính tiếp giáp:

- Phía Đông Bắc giáp xã Đại Phước.

- Phía Đông Nam giáp xã Phú Đông.

Phía Tây Nam giáp với thành phố Hồ Chí Minh qua sông Nhà Bè.

Toàn xã có 04 ấp: ấp Cát Lái, ấp Phước Lương, ấp Câu Kê, và ấp Rạch Bảy

Xã có diện tích 21,55 km², dân số năm 2015 là 15.379 người,[1] mật độ dân số đạt 714 người/km².

31-ph-h-u-nh-n-tr-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)