User Tools

Site Tools


31-ph-h-i-la-gi

Phú Hài (tên cũ: Phú Hải, Phố Hài) là một phường thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Phường Phú Hài có diện tích 12,13 km², dân số năm 2001 là 10980 người. Năm 2015 dân số của phường đạt 16876 người,[2] mật độ dân số đạt 1391 người/km².

31-ph-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)