User Tools

Site Tools


31-ph-h-i-an-ph-la-gi

Phú Hội là một xã thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Xã Phú Hội có diện tích 23,96 km², dân số năm 1999 là 12472 người,[1] mật độ dân số đạt 521 người/km².

Bản đồ huyện An Phú tỉnh An Giang.

Xã Phú hội gồm có 5 ấp là: Phú Nhơn, Phú Thuận, Phú Nghĩa, Phú Mỹ, Phú Trung.

31-ph-h-i-an-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)