User Tools

Site Tools


31-ph-h-a-th-tr-n-ph-y-n-la-gi

Phú Hòa là thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Thị trấn Phú Hòa có diện tích 17,79 km², dân số năm 2007 là 8924 người,[1] mật độ dân số đạt 502 người/km².

Thị trấn được thành lập từ năm 2007 trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên và người của xã Hòa Định Đông. Địa giới hành chính thị trấn Phú Hòa: đông giáp xã Hòa Thắng; tây giáp xã Hòa Định Tây; nam giáp xã huyện Tây Hòa (xã Hòa Phong và thị trấn Phú Thứ); bắc giáp xã Hòa Định Đông.

Thị trấn Phú Hòa gồm các khu phố: Định Thắng 1, Định Thắng 2, Định Thọ 1 và Định Thọ 2

31-ph-h-a-th-tr-n-ph-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)