User Tools

Site Tools


31-ph-h-a-ch-p-h-la-gi

Phú Hòa là một thị trấn thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thị trấn Phú Hòa có diện tích 26 km², dân số năm 2013 là 5078 người, mật độ dân số đạt 195 người/km².

  • Phía Tây giáp với xã Ia Ka
  • Phía Bắc giáp với xã Chư Jôr
  • Phía Đông Bắc giáp xã Ia Phí
  • Phía Nam giáp với xã Ia Ly

,[2]

31-ph-h-a-ch-p-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)