User Tools

Site Tools


31-ph-ch-u-la-gi

Phổ Châu là một xã thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã Phổ Châu có diện tích 19,85 km², dân số năm 1999 là 4865 người,[1] mật độ dân số đạt 245 người/km².

Xã Phổ Châu có diện tích 19,85 km², dân số năm 2005 là 5280 người,[1] mật độ dân số đạt 266 người/km².

31-ph-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)