User Tools

Site Tools


31-ph-c-v-nh-ph-gi-o-la-gi

Phước Vĩnh là một thị trấn thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Thị trấn Phước Vĩnh có diện tích 32,56 km², dân số năm 2017 là 16065 người,[1] mật độ dân số đạt 493 người/km².

Trước năm 1965, Phước Vĩnh là tỉnh lỵ của tỉnh Phước Thành. Sau khi giải thể tỉnh Phước Thành, Phước Vĩnh trở thành quận lỵ của quận Phú Giáo.

31-ph-c-v-nh-ph-gi-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)