User Tools

Site Tools


31-ph-c-v-nh-ng-la-gi

Phước Vĩnh Đông là một xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. Xã Phước Vĩnh Đông gồm: 3 ấp (ấp Đông Bình, ấp Vĩnh Thạnh, ấp Thạnh Trung).

  • Năm 1999, Xã Phước Vĩnh Đông có diện tích 17.880 km², dân số năm 1999 là 6602 người,[2] mật độ dân số đạt 369 người/km².
  • Năm 2008, Xã Phước Vĩnh Đông có diện tích: 29,662 km², dân số: 4.520 người.[1]

Xã Phước Vĩnh Đông nằm ở phía Đông huyện Cần Giuộc[3]:

  • Phía Đông giáp xã An Thới Đông và xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ.
  • Phía Đông Bắc giáp xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè
  • Phía Nam giáp xã Tân Tập.
  • Phía Tây giáp xã Phước Vĩnh Tây
  • Phía Tây Bắc giáp xã Phước Lại.
  • Phía Tây Nam giáp xã Đông Thạnh.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc

31-ph-c-v-nh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)