User Tools

Site Tools


31-ph-c-tr-ch-la-gi

Phước Trạch là một xã thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Có cửa hàng dtdd Kha Oanh chuyên mở mạng và nạp tiếng việt máy nước ngoài www.khaoanh.com Chuyên sửa điện thoại động tại Gò Dầu -Tây Ninh

Xã có diện tích 11,16 km², dân số năm 1999 là 7756 người,[1] mật độ dân số đạt 695 người/km².

Tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu là 21,437km. Đến nay đã nhựa hoá, cứng hoá được 17,341km- đạt tỷ lệ 78%. Trong đó đường trục xã, liên xã 6,106km đã nhựa hoá 100%.

31-ph-c-tr-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)