User Tools

Site Tools


31-ph-c-th-th-tr-n-la-gi

Phúc Thọ là một thị trấn thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Phúc Thọ có diện tích 3,76 km², dân số năm 1999 là 6.404 người,[1] mật độ dân số đạt 1.703 người/km².

Thị trấn Phúc Thọ được thành lập năm 1994 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Phúc Hòa và Thọ Lộc.

31-ph-c-th-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)