User Tools

Site Tools


31-ph-c-th-ng-tuy-ph-c-la-gi

Phước Thắng là một xã thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Xã Phước Thắng có diện tích 14,23 km², dân số năm 1999 là 10349 người,[1] mật độ dân số đạt 727 người/km².Xã gồm 9 thôn:Thanh Quang, Tư Cung, Lương Bình, Khuông Bình, Dương Thành, An Lợi, Lạc Điền, Phổ Đồng, Đông Điền

31-ph-c-th-ng-tuy-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)