User Tools

Site Tools


31-ph-c-t-n-nh-h-ng-la-gi

Phước Tân có thể là:

  • Phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  • Xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
  • Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
  • Xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
  • Xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
31-ph-c-t-n-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)