User Tools

Site Tools


31-ph-c-o-la-gi

Phố Cáo là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc, Phố Là, thị trấn Phó Bảng
  • Đông giáp xã Sủng Là, xã Sảng Tủng.
  • Nam giáp xã Vần Chải, xã Lũng Thầu
  • Tây giáp xã Lũng Thầu, xã Sủng Tráng và xã Thắng Mố của huyện Yên Minh.

Xã Phố Cáo có diện tích 37,23 km², dân số năm 1999 là 4.221 người.[1], mật độ dân cư đạt 113 người/km².

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-ph-c-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)