User Tools

Site Tools


31-ph-c-ninh-y-n-s-n-la-gi

Phúc Ninh là một xã thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Xã có diện tích 33,12 km², dân số năm 1999 là 4536 người,[1] mật độ dân số đạt 137 người/km².

mở rộng thôn, bản, xóm trong từng xã tiện truy cập hơn

[[Thể loại:Xã phúc ninh thị trấn thuộc huyện Yên Sơn]]

31-ph-c-ninh-y-n-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)