User Tools

Site Tools


31-ph-c-n-ti-u-c-n-la-gi

Phú Cần là một xã thuộc huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Xã có diện tích 23,61 km², dân số năm 1999 là 9243 người,[1] mật độ dân số đạt 391 người/km².

Xã Phú Cần gồm các ấp: Đại Mong (trung tâm xã), Đại Trường, Ô Ét, Xóm Vó, Cầu Tre, Sóc Tre, Cây Hẹ, Bà Ép.

Trên địa bàn Phú Cần gồm cộng đồng ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa với các sắc thái văn hóa dân tộc đặc trưng và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau: Công giáo, Phật giáo với các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự như: Thánh đường Tiểu Cần, Chùa Đại Mong, Đại Trường, Đình thần Đại Mong

31-ph-c-n-ti-u-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)