User Tools

Site Tools


31-ph-c-long-b-la-gi

Phước Long B là một phường thuộc quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Một góc khu dân cư Nam Long tại phường Phước Long B quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

Phường Phước Long B có diện tích 3,92 km², dân số năm 1999 là 14884 người,[1] mật độ dân số đạt 3797 người/km².

31-ph-c-long-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)