User Tools

Site Tools


31-ph-c-l-m-c-n-giu-c-la-gi

Phước Lâm là một xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. Xã Phước Lâm gồm: 4 ấp (ấp Phước Hưng 1, ấp Phước Hưng 2, ấp Phước Kế, ấp Phước Thuận).

  • Năm 2008, Xã Phước Lâm có diện tích: 7,533 km², dân số: 11.182 người.[1]
  • Năm 1999, Xã Phước Lâm có diện tích 10.07 km², dân số là 7925 người,[2] mật độ dân số đạt 787 người/km².

Xã Phước Lâm nằm ở phía Tây huyện Cần Giuộc[3]:

  • Phía Bắc giáp xã Mỹ Lộc và xã Phước Hậu.
  • Phía Đông giáp xã Trường Bình.
  • Phía Nam giáp xã Thuận Thành
  • Phía Tây giáp xã Long Trạch huyện Cần Đước.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc

31-ph-c-l-m-c-n-giu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)