User Tools

Site Tools


31-ph-c-l-i-la-gi

Phước Lại là một xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. Xã Phước Lại gồm: 5 ấp (ấp Lũy, ấp Long Bào, ấp Mương Chài, ấp Phước Thới, ấp Tân Thanh).

 • Theo thống kê năm 2008, xã có diện tích là 50,452 km², dân số: 6.774 người.[1]
 • Theo thống kê năm 1999, xã Phước Lại có diện tích 19.06 km², dân số là 10936 người,[2] mật độ dân số đạt 574 người/km².

Xã Phước Lại nằm ở phía Đông huyện Cần Giuộc[3]:

 • Phía Đông giáp xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè.
 • Phía Đông Bắc giáp xã Long Hậu.
 • Phía Đông Nam giáp xã Phước Vĩnh Đông.
 • Phía Nam giáp xã Phước Vĩnh Tây.
 • Phía Tây giáp thị trấn Cần Giuộc
 • Phía Tây Bắc giáp xã Tân Kim
 • phía Tây Nam giáp xã Trường Bình.

Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước nhân dân xã Phước Lại đã phối hợp với nhiều xã trong vùng tham gia chiến dịch "45 ngày đêm đánh Mỹ" góp phần vào chiến thắng chung cho huyện, tỉnh và cả nước

Xã Phước Lại hiện nay vẫn còn một số khu di tích lịch sử như:

 • Khu di tích "Rạch Bà Kiểu" ở ấp Lũy
 • Cúng Tiên Sư ở ngã ba xóm câu ấp Mương Chài.
 • Cúng Miễu bà ở Mương Trang

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc

31-ph-c-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)