User Tools

Site Tools


31-ph-c-gia-la-gi

Phước Gia là một xã thuộc huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xã Phước Gia có diện tích 46,44 km², dân số năm 1999 là 776 người,[1] mật độ dân số đạt 17 người/km².

Xã Phước Gia là một xã miền núi của huyện Hiệp Đức, tổng diện tích tự nhiên 4.196,7ha, năm 2016 toàn xã có 252 hộ với 1238 khẩu, có 2 dân tộc Kinh và Kadong sinh sống trong đó trên 90% người dân Kadong, tỉ lệ hộ đó nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng còn ít và chưa đồng bộ trình độ dân trí thấp không đồng đều giữa các vùng trên địa bàn xã. Địa hình đồi núi phức tạp, nhiều sông suối giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa lũ, khí hậu khắc nghiệt nắng nóng kéo dài lũ lụt cũng thường xuyên xảy ra….

31-ph-c-gia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)