User Tools

Site Tools


31-ph-c-chu-la-gi

Phúc Chu là một xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm tại khu vực giữa cú huyện và tiếp giáp với thị trấn Chợ Chu ở phía đông, với xã Quy Kỳ ở phía bắc, với xã Kim Sơn ở phía đông bắc, với hai xã Bảo Cường và Đồng Thịnh ở phía nam, với xã Bảo Linh ở phía nam. Phúc Chu có đường liên xã nối với xã Bảo Linh và thị trấn huyện lị.

Xã có diện tích 14,3 km², dân số năm 1999 là 2281 người,[1] mật độ dân số đạt 160 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phúc Chu có diện tích 13,5 km², dân số là 2326 người, mật độ cư trú đạt 172 người/km². Phúc Chu hiện bao gồm 9 xóm là Độc Lập Làng Hoèn, Nà De, Đồng Kè, Đồng Dọ, Làng Gầy, Nà Lom, Làng Mới và Đồng Uẩn.[2]

Nền kinh tế xã Phúc Chu phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa và chè. Hồ Làng Gầy, xã Phúc Chu được xây dựng từ năm 1990, diện tích lưu vực 2,1 km² gồm đập chính dài 62m, cao 18m, điều tiết nước tưới trực tiếp cho 40ha lúa hai vụ của xã.[3]

31-ph-c-chu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)