User Tools

Site Tools


31-ph-c-c-t-la-gi

Phước Cát là một thị trấn thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Thị trấn Phước Cát, nguyên là xã Phước Cát 1, có diện tích 16,95 km², dân số năm 1999 là 6572 người, mật độ dân số đạt 388 người/km². [3] Năm 2018, thị trấn Phước Cát được thành lập trên cơ sở xã Phước Cát 1.[4]

31-ph-c-c-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)