User Tools

Site Tools


31-ph-an-ch-u-th-nh-la-gi

Phú An là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Xã Phú An có diện tích 8,15 km², dân số năm 1999 là 4116 người,[1] mật độ dân số đạt 505 người/km².

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, tỉnh Cần Thơ cũ chia tách thành thành phố Cần Thơ thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Theo đó, các ấp Thạnh Hóa, Thạnh Hưng, Thạnh Thuận, An Hưng, Thạnh Phú, Phú Khánh, Khánh Bình và 254,19 ha diện tích cùng với 1.806 người của ấp Phú Hưng thuộc xã Phú An thuộc địa giới thành phố Cần Thơ; phần còn lại của xã Phú An thuộc về tỉnh Hậu Giang.

Ngày 02 tháng 01 năm 2004, 2.013,29 ha diện tích tự nhiên và 12.781 nhân khẩu của xã Phú An (phần đã điều chỉnh về thành phố Cần Thơ) được chuyển thành phường Phú Thứ, thuộc quận Cái Răng.

31-ph-an-ch-u-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)