User Tools

Site Tools


31-p-v-y-s-la-gi

Không nhầm với các địa danh có tên tương tự là Pa Vây Sử và Pa Vệ Sử.

Pà Vầy Sủ là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Pà Vầy Sủ có diện tích 25,55 km², dân số năm 1999 là 1.204 người,[1] mật độ dân số đạt 47 người/km².

Xã Pà Vầy Sủ được chia thành các thôn bản: Thèn Ván, Khấu Sỉn, Lý Sáu, Thài Chư Ván, Lử Thân, Khá Lá.

31-p-v-y-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)