User Tools

Site Tools


31-noong-lu-ng-la-gi

Noong Luống là một xã thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Xã có diện tích 21,24 km², dân số năm 1999 là 4991 người,[1] mật độ dân số đạt 235 người/km². Giáp với các xã lân cận là Noong Hẹt, Thanh Nưa

31-noong-lu-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)