User Tools

Site Tools


31-ninh-t-y-la-gi

Ninh Tây là một xã thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Xã Ninh Tây có diện tích 282,88 km², dân số năm 1999 là 3142 người,[1] mật độ dân số đạt 11 người/km², là điểm dân cư vùng núi phía Tây Bắc tỉnh Khánh Hòa, giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Ê Đê chiếm đa số.

31-ninh-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)