User Tools

Site Tools


31-ninh-qu-i-la-gi

Ninh Quới là một xã thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Ninh Quới có diện tích 32,35 km², dân số năm 1999 là 13460 người,[1] mật độ dân số đạt 416 người/km².

Theo quy hoạch của Tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2050 đô thị Ninh Qưới đạt chuẩn đô thị loại V.

Năm 2050 dự kiến thành lập thêm thị trấn Ninh Qưới (từ xã Ninh Qưới (từ xã Ninh Qưới, trên cơ sở chia xã Ninh Qưới thành 2 đơn vị cấp xã: 1 thị trấn Ninh Quới và 1 xã Ninh Quới).

Xã Ninh Qưới[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phía Đông: giáp TX. Ngã Năm (Sóc Trăng).

Xã Ninh Qướigồm 10 Ấp[sửa | sửa mã nguồn]

1. Ấp Ninh Bình.

2. Ấp Ninh Điền.

3. Ấp Ninh Phú.

4. Ấp Ninh Thành.

5. Ấp Ninh Tân.

6. Ấp Ngan Kè.

7. Ấp Ngọn.

8. Ấp Phú Tân.

9. Ấp Vàm.

10. Ấp Xóm Tre

31-ninh-qu-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)