User Tools

Site Tools


31-ninh-gia-la-gi

Ninh Gia là một xã thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Xã Ninh Gia có diện tích 144,3 km², dân số năm 1999 là 9612 người,[1] mật độ dân số đạt 67 người/km².

Nằm về phía tây của huyện Đức Trọng, dọc theo quốc lộ 20. Có địa hình thuận lợi cho phát triển thủy điện, du lịch.[cần dẫn nguồn]

31-ninh-gia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)