User Tools

Site Tools


31-ninh-di-m-la-gi

Ninh Diêm là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Phường Ninh Diêm có diện tích 24,65 km², dân số năm 1999 là 8000 người,[1] mật độ dân số đạt 325 người/km².

Những người nông dân làm muối tại Ninh Diêm
31-ninh-di-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)