User Tools

Site Tools


31-nhu-n-ph-t-n-la-gi

Nhuận Phú Tân là một xã thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Nhuận Phú Tân có diện tích 18,47 km², dân số năm 1999 là 13136 người,[1] mật độ dân số đạt 711 người/km².

Xã đang tập trung xây dựng đô thị loại V
31-nhu-n-ph-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)