User Tools

Site Tools


31-nh-qu-nh-th-tr-n-la-gi

Như Quỳnh là một thị trấn thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Thị trấn Như Quỳnh có diện tích 6,5 km², dân số năm 1999 là 12044 người,[1] mật độ dân số đạt 1853 người/km².

Thị trấn Như Quỳnh là quê hương (nơi sinh) của HoàngThái hậu Ỷ Lan (bà còn có tên là Lê Thị Khiết,Lê Thị Yến. Bà sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân, Thiên Cảm Thánh Võ thứ nhất (1044), nguyên quán tại trang Thổ Lỗi, hương Siêu Loại nay thuộc thị trấn NhưQuỳnh, huyện Văn Lâm) Nơi thờ Hoàng thái hậu Ỷ Lan được lập tại: Đền Ghênh, thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh,Văn Lâm, Hưng Yên

Và Theo truyền thuyết, Làng Khoai xưa,tức làng Minh Khai ở thị trấn Như Quỳnh nay là quê hương sứ quân Lã Đường thời 12 sứ quân.

31-nh-qu-nh-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)