User Tools

Site Tools


31-nh-n-s-n-la-gi

{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | tên = Nhân Sơn | vai trò hành chính = Xã | hình = | ghi chú hình = | vĩ độ = 18 | kinh độ = 105 | vĩ phút = 50 | vĩ giây = 4 | hướng vĩ độ = N | kinh phút = 22 | kinh giây = 50 | hướng kinh độ = E | diện tích = 12,46 km²[1] | dân số = 5609 người[1] | thời điểm dân số = 1999 | mật độ dân số = 450 người/km² | dân tộc = Kinh | quốc gia = Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam | vùng = | tỉnh = Nghệ An | huyện = Đô Lương | thành lập = | trụ sở UBND = xóm 7 QL15 | mã hành chính = 17698[1] | mã bưu chính = Các dòng họ lớn : Họ Đinh Văn, Họ Võ, Họ Nguyễn Duy, Họ Lê.vv. Nhân Sơn là một xã thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Việt NamPhía đông giáp xã Quang Sơn phía nam giáp xã Mỹ Sơn. Xã Nhân Sơn có diện tích 12,46 km², dân số năm 1999 là 5609 người,[1] mật độ dân số đạt 450 người/km².

31-nh-n-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)