User Tools

Site Tools


31-nh-n-ph-c-la-gi

Nhơn Phúc là một xã thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Xã Nhơn Phúc có diện tích 10,23 km², dân số năm 1999 là 11386 người,[1] mật độ dân số đạt 1113 người/km². Xã Nhơn Phúc có 8 thôn bao gồm: Thắng Công, An Thái, Thái Thuận, Hòa Mỹ, Nhơn Nghĩa Đông, Nhơn Nghĩa Tây, Mỹ Thạnh, Phụ Ngọc.

31-nh-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)