User Tools

Site Tools


31-nh-n-m-n-la-gi

Nhạn Môn là một xã thuộc huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Nhạn Môn có diện tích 41,05 km², dân số năm 1999 là 1558 người,[1] mật độ dân số đạt 38 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Sơn Lập của huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng.
  • Đông giáp xã Bằng Thành, xã Bộc Bố.
  • Nam giáp xã Bộc Bố, xã Giáo Hiệu
  • Tây giáp xã Giáo Hiệu, xã Công Bằng, xã Yên Thổ (Bảo Lâm, Cao Bằng), xã Sơn Lập (Bảo Lạc, Cao Bằng).

Xã Nhạn Môn được chia thành các xóm bản: Khuổi Ỏ, Phai Khỉm, Nà Bẻ, Slam Vè, Phiêng Tạc, Ngảm Váng, Nặm Khiếu, Vi Lạp.

31-nh-n-m-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)